ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63