ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529
งบประมาณ : 1,092,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
งบประมาณ : 816,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551
งบประมาณ : 2,188,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521
งบประมาณ : 300,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบไม้ชั้นเดียว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2509
งบประมาณ : 15,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบไม้ชั้นเดียว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517
งบประมาณ : 35,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบไม้ชั้นเดียว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519
งบประมาณ : 45,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบไม้ชั้นเดียว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520
งบประมาณ : 45,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบครึ่งไม้ครึ่งปูนสองชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522
งบประมาณ : 125,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบบ้านพักเรือนแถว 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529
งบประมาณ : 1,050,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบไม้ชั้นเดียว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530
งบประมาณ : 2,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2550
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2550
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ แบบ แท้งค์น้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..