โรงเรียนชุมชนบ้านวัด เลื่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไป เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมติของคณะรัฐมนตรี
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2564
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบงานที่ 2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการทําโครงงานคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมชนบ้านวัด 2563
วารสารโรงเรียนชุมชนบ้านวัด
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านวัด (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑)
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน