กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวดอกไม้ ช้อนกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกิติมา วงเวียน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5