กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยิบพยงค์ กิจเทาว์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสมวรรณ รัตนสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5