ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านวัดตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่ 3กันยายน 2459 โดยพระพลราษฎร์บำรุงนายอำเภอบัวใหญ่  ชื่อเมื่อเริ่มตั้งขึ้น“โรงเรียนประชาบาลตำบลตาจั่น 2(วัดบ้านวัด)”ตั้งอยู่ระหว่างวัดบ้านวัดกับบ้านถนนนางคลาน ตำบลตาจั่น อำเภอบัวใหญ่ (ในปัจจุบันคือตำบล เทพาลัย อำเภอคง) จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายเปล่งชัยศิริ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมูลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านวัดเป็นที่เล่าเรียนในปี  พ.ศ. 2495  นายเขียว   บุญตา 

เป็นครูใหญ่  ได้ร่วมกับคณะครูแลประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนได้จัดหาวัสดุเพื่อก่อสร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร  ในที่ดินของโรงเรียนปัจจุบันมีเนื้อที่  50  ไร่  3  งาน  48 ตารางวา