ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64
แผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมชนบ้านวัด 2563
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
วารสารโรงเรียนชุมชนบ้านวัด
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านวัด (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑)
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 61