รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด
หมู่ที่ 15 บ้านถนนนางคลาน   ตำบลเทพาลัย  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
เบอร์โทรศัพท์ 044978030
Email : banwatschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :