ข่าวประชาสัมพันธ์
1312313
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 63
แผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมชนบ้านวัด 2563
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
วารสารโรงเรียนชุมชนบ้านวัด
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านวัด (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑)
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 61